PIR - LAYOUT CATALOGO UOMO_ok_Page_12.jpg
PZERO - MN'S FW121313.jpg
PIR - LAYOUT CATALOGO UOMO_ok_Page_16.jpg
PIR - LAYOUT CATALOGO UOMO_ok_Page_32.jpg
PIR - LAYOUT CATALOGO UOMO_ok_Page_42.jpg
PIR - LAYOUT CATALOGO UOMO_ok_Page_02.jpg
Screen Shot 2014-08-27 at 5.26.39 PM.png
Screen Shot 2015-03-10 at 4.48.01 PM.png
IMG_3850.jpg
Screen Shot 2015-03-10 at 4.53.12 PM.png

PIRELLI PZERO

 2013

Fashion Consultant . MILAN